VAS-rådet 2022

Tid: 19 maj 2022, kl 12.00-16.30, inleds med lunch och avslutas med sedvanligt Vattenmingel!

Sista anmälningsdag är 2 Maj 

Plats: Usine Konferens, Södermalmsallén 36-38, lokal: Provence

Program:

Tid kommer att finnas för dialog runt borden som leds och sammanfattas av moderator Anders Ekegren, 1e vice ordförande i Solna Vatten AB, styrelseledamot i Käppalaförbundet och ledamot i Norrvattens och Käppalaförbundets fullmäktigen samt ledamot i byggnadsnämnden i Solna stad.
 

Mötet inleds med lunch mellan kl 12.00 - 12.50 

  • Välkommen och inledning
  • Vattendirektivet och reningsverken – presentation av VAS-rapport 17
  • PFAS i Sverige
  • Presentation av uppföljning av den Regionala Vattenförsörjningsplanen
  • Sammanfattning av dagen och avrundning

Efter avslutat möte, varmt välkommen till Vattenmingel fram till ca 18.00! 

Målgrupp: Politiker, tjänstemän och andra i Stockholms län som arbetar med VA-frågor, samhällsplanering, klimat, miljö och hälsa.

Konferensen är kostnadsfri, lunch och kaffe ingår

Välkommen önskar!

Tord Andersson
Samordnare, VAS-rådet
torand56@gmail.com          

Thomas Fredriksson
Processledare, Storsthlm
thomas.fredriksson@storsthlm.se

Sprid gärna inbjudan till andra intresserade!

Rådet för Vatten- och avloppsamverkan i Stockholms län (VAS) är Stockholmsregionens naturliga samarbetsforum för strategiska vatten- och avloppsfrågor. Där träffas såväl politiker som tjänstepersoner för att utbyta kunskap och erfarenheter i VA- frågor, initiera olika typer av gemensamma insatser samt för att skapa samsyn kring olika strategiska frågor.

Datum

Plats

Anmälan

Genom att anmäla dig godkänner du vår integritetspolicy kring hur vi hanterar personuppgifter, läs policyn här.
eller